Anastasia Pelias

Nostalgia

'Nostalgia is, so to speak, epidemic in New Orleans' - Harry Pelias, December 1971 (lemon yellow, translucent golden green, natural bohemian earth, manganese cerulean, indigo)
2014
oil on canvas, luan, plywood, soundboard, baseboard
177 x 108 x 24 inches
each painting 50 x 40 inches

5_Nostalgia.jpg
 Nostalgia is, so to speak, epidemic in New Orleans (light) 2014 oil on canvas 50 x 40 inches

Nostalgia is, so to speak, epidemic in New Orleans (light)
2014
oil on canvas
50 x 40 inches

 Nostalgia is, so to speak, epidemic in New Orleans (dark) 2014 oil on canvas 50 x 40 inches

Nostalgia is, so to speak, epidemic in New Orleans (dark)
2014
oil on canvas
50 x 40 inches

Nostalgia.jpg
2_Nostalgia.jpg